Top-logo

苟延殘存

陳嘉華 / 荃灣區

兒時嘅遊戲機中心, 都敵不過現實, 相繼變成食肆或各式迎合市民所需嘅商舖, 只有小數嘅舊鋪仍然苦苦支撑, 相中嘅髮型屋只能靠一班舊街坊及增值服務(代辦內地嘅自遊行, 各式遊戲增值咭, 預付卡)而得以苟延殘存

本照片於 2013年7月20日 16:43 拍攝。

拍攝地點為 二陂坊 。

創意共享授權 - 姓名標示-非商業性 3.0 香港 (CC BY-NC 3.0)

參加者遞交的作品使用「香港創意共享(Creative Commons Hong Kong)」中的「姓名標示-非商業性 3.0 香港(CC BY-NC 3.0)」授權條款
詳情

_mg_8057